Ereleden

In haar geschiedenis hebben diverse leden van de GSZC De Walvisch zich onderscheiden door hun inzet voor de vereniging. Zij zijn door de ALV van de vereniging benoemd tot erelid of lid van verdienste.

Ereleden

Piet ten Thije († 2015)
Dolf Plaggemars
Rik van der Kolk
Peter Schurink
Sven Spijkerman (benoemd in 2017)

Leden van verdienste

Marten Straat
Karel Groeneveld

Powered by WordPress. Designed by WooThemes