Donateur worden

Iedere oude bal of oude ballon kan zich aanmelden als donateur van de SOW. Vul hiervoor onderstaand formulier in. Je ontvangt dan binnen enkele dagen inloggegevens voor de website.

Naam

Straat + Huisnummer

Postcode (1234AB)

Woonplaats

(Mobiel) Telefoonnummer

Emailadres

Jaar van aankomst bij de Walvisch

Jaarlijkse donatie (in €, minimaal €25)

Bankrekening

Naam bank

Ja ja ja, dat wil ik wel! Hiermee machtig ik de penningmeester van de SOW tot het jaarlijks incasseren van mijn bijdrage. Deze machtiging is geldig tot wederopzegging.

Opmerkingen

Powered by WordPress. Designed by WooThemes