Donateur worden

Iedere oude bal of oude ballon kan zich aanmelden als donateur van de SOW. Vul hiervoor onderstaand formulier in. Je ontvangt dan binnen enkele dagen inloggegevens voor de website.

  Naam

  Straat + Huisnummer

  Postcode (1234AB)

  Woonplaats

  (Mobiel) Telefoonnummer

  Emailadres

  Jaar van aankomst bij de Walvisch

  Jaarlijkse donatie (in €, minimaal €25)

  IBAN

  Naam bank

  Ja ja ja, dat wil ik wel! Hiermee machtig ik de penningmeester van de SOW tot het jaarlijks incasseren van mijn bijdrage. Deze machtiging is geldig tot wederopzegging.

  Opmerkingen

  Powered by WordPress. Designed by WooThemes